Duck hunt

Gunny su loi hai cua Tu Thuoc 1
Là loại vũ khí có tầm bắn thấp nên Tủ Thuốc khá dễ bắn và dễ canh lực. Nhìn chung, Tủ Thuốc có chỉ số Công Kích và Nhanh Nhẹn khá đều, nhưng chỉ số Phòng Thủ lại rất thấp cho nên để cải thiện vũ khí này chúng ta phải nâng cao điểm sát thương và cải thiện nhược điểm “máu giấy” của nó. Bạn có thể ép Thương Nặng hoặc Cường Kích (Slv 2 – Slv 4) để cải thiện Sát Thương của Tủ Thuốc nhằm gây dgm mạnh hơn. Hoặc bạn có thể theo đường May Mắn để tăng khả năng chí mạng của Tủ Thuốc, nếu theo đường này bạn cần có May Mắn Slv 1 -> Slv 2 là được. Kỹ lưỡng hơn bạn nên thêm vào Bạo Kích. Và đặc biệt, bạn hãy cải thiện khả năng phòng ngự với châu báu Hội Phục và Hấp Thụ khảm nạm trên nón. Bạn cũng cần thêm một châu báu Phòng Thủ hoặc Hộ Giáp thì càng tốt.