XtGem Forum catalog

Ý nghĩa của Công Kích
Theo baloclata chia sẻ, công kích làm suy nhược nhanh nhẹn của bạn. Công kích làm chậm tốc độ công kích mà nhanh nhẹn tạo ra.

Ý nghĩa của Phòng Thủ
Phòng thủ làm suy nhược nhanh nhẹn của bạn. Đôi lúc, đối thủ lợi dụng việc phòng thủ của bạn quá cao để đào bạn, chưa kể vũ khí phòng thủ cao thì lại có nhanh nhẹn thấp. Vì vậy, ngay trong lúc bay thoát hoặc bò thoát, lượng nhanh nhẹn sẽ mất đi đáng kể. Nhiều khi làm bạn không thể lấy được turn (chưa kể đến chênh lệch lực chiến)

Phòng thủ làm suy nhược công kích của đối thủ. Giảm sát thương của đối thủ, thì phòng thủ sẽ là trợ thủ số 1 nếu gặp map ko đào được và những người thích dame. Sát thương người đó sẽ bị giảm, tạo thuận lợi cho bạn nắm chắc cơ hội ngàn vàng

Ý nghĩa của May Mắn
May mắn làm suy nhược phòng thủ của bạn. May mắn tức là phá giáp, khi phá được giáp đối phương, sát thương bạn gây ra sẽ tăng mạnh hơn. May mắn càng cao thì phá giáp càng mạnh, càng nhiều.
Liệu có phải ưu điểm càng cao thì khuyết điểm càng nhiều ?

Ý nghĩa của Nhanh Nhẹn
Nhanh nhẹn làm suy nhược may mắn của đối thủ. Ở đây đề cập tới phòng thủ yếu do nhanh nhẹn gây ra. Nếu phòng thủ cao, may mắn dễ dàng phá giáp của bạn. Nhưng nếu nhanh nhẹn cao thì may mắn sẽ chẳng phá được mảnh giáp nào cả.